Koszyk  

Brak produktów

0,00 PLN Dostawa
0,00 PLN Razem

Realizuj zamówienie

WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy ANGE WORKSHOP zwany dalej SKLEPEM, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://www.angeworkshop.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2.Sklep ANGEWORKSHOP.COM prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u „Angeworkshop” prowadzonego przez Angelikę Kołodziej

Dane kontaktowe do sprzedawcy:

Angeworkshop

tel +48 606500265

e-mail: angeworkshop@gmail.com

 

3. Zakup w sklepie internetowym http://www.angeworkshop.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 4. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie".  By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail

6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) będą realizowane w ciągu 4 dni roboczych – od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie SKLEPU, chyba że w karcie produktu podano inny czas niezbędny do realizacji zamówienia na dany produkt.

 7. Kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach: 10:00 - 16:30 od poniedziałku do piątku.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.     O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości w tym wskazujące na zakup hurtowy. Sprzedaż hurtowa możliwa jest po uprzednim kontakcie z Angeworkshop w celu ustalenia szczegółów.

11. SKLEP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów technicznych na stronach SKLEPU (niezawinionych przez SKLEP a związanych np. z atakiem hackerskim lub awarią), polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.angeworkshop.com zawierają VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki

12. Firma wystawia faktury VAT na zakupiony towar.

13. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

 14. Wysyłka towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

ZWROT TOWARU

15.    KUPUJĄCY ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od wydania towaru. W tym przypadku KUPUJĄCY zobowiązany jest Do zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni na adres SKLEPU – ul. Aleja Zjednoczenia 3/9 m137 01-829 Warszawa. Zwrot towaru następuje na koszt KUPUJĄCEGO.  SKLEP nie przyjmuje zwrotów w formie przesyłek za pobraniem.

16.    Oświadczenie podpisane przez KUPUJĄCEGO o zwrocie towaru należy złożyć na piśmie i przesłać je na adres SKLEPU najpóźniej dziesiątego dnia od daty otrzymania zamówionego towaru. Jednocześnie prosi się o powiadomienie SKLEPU o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: angeworkshop@gmail.com. W przypadku oświadczeń dotyczących zwrotu dokonywanych za pośrednictwem Poczty Polskiej dopuszczalna jest data wysłania potwierdzona stemplem pocztowym w terminie określonym wyżej. Oświadczenia przesyłane za pośrednictwem innych operatorów (np. przez firmy kurierskie) zostaną uznane, jeżeli dotrą do SKLEPU w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

17.    Zwrot przyjmowany jest tylko wtedy, gdy towar jest kompletny i nie nosi śladów użycia, w tym montażu, ani nie został uszkodzony.

18.    Towar należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu.

19.    Zerwanie, uszkodzenie oryginalnych metek dołączonych do towaru skutkuje niemożliwością zwrotu i wymiany towaru przez KUPUJĄCEGO.

20.    SKLEP dokona zwrotu kwoty równej cenie towaru nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez KUPUJĄCEGO od umowy. Zwroty dokonywane są za pośrednictwem przelewu bankowego wyłącznie na polski numer konta. SKLEP nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. SKLEP zastrzega sobie możliwość zwrotu gotówki poprzez przekaz pocztowy, jeżeli wystąpi o to KUPUJĄCY z równoczesnym wnioskiem o potrącenie przez SKLEP kosztów tego przekazu.

 

 

21.    Treść strony internetowej SKLEPU podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Kopię informacji zawartych na stronie można przechowywać na własnym komputerze tylko do celów niekomercyjnych i do wewnętrznego użytku osobistego. Grafiki, teksty, znaki logo, obrazy itd. wolno ściągać, powielać, kopiować, zmieniać, publikować, rozsyłać, transmitować lub wykorzystywać w innej formie wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnego zezwolenia ze strony SKLEPU, lub w przypadku gdy właścicielem praw autorskich jest inny podmiot (np. producent danego towaru) od tego podmiotu. Wymienione nazwy produktów i firm mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub marki. Ich bezprawne wykorzystywanie może prowadzić do powstania roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zaniechanie.

22.    W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem a dotyczącym praw i obowiązków stron wynikającym z zawartej umowy mają zastosowanie właściwe przepisy określone w:
a)    ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
b)    ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.);
c)    ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.  z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
d)    ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).